Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Případová studie z oblasti trestněprávního compliance

Autor na příkladu ze života rozebírá compliance incident a rozebírá jeho dopady a možnosti řešení. Jedná se o velmi komplexní a detailní zpracování případové studie.