Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Případová studie: zakázka Jihomoravského kraje na ostrahu budov Krajského úřadu

V rámci této případové studie budou představeny právě ty zadávací podmínky, které dle názoru autorky nejsou v případě veřejných zakázek na ostrahu zcela běžné.  Zejména bylo v duchu odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek, který JMK dlouhodobě zastává, záměrem zadavatele zohlednit platové a další pracovní podmínky strážných.