Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Veřejný nákup 4.0: nakouknutí do černé skříňky

Autoři představují vizi Veřejného nákupu 4.0, která vychází z požadavků nové průmyslové revoluce, Průmyslu 4.0. Následně stručně definují klíčové nástroje a technologie Veřejného nákupu 4.0 a shrnují výsledky kvalitativního výzkumu na vzorku 30 předních expertů.