Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Anketa k aktuální otázce - zahrnovat odůvodnění k aplikaci zásad dle § 6 odst. 4 ZZVZ do zadávací dokumentace?

V anketě odpovídají: Ing. Tomáš Havlíček, MBA, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, s. p.;  Mgr. Juraj Šefčík, senior specialista, odbor Právní služby, ČEPS, a. s.;  JUDr. Martin Najman, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.;  Ing. Jana Vokřálová, ředitelka Odboru veřejných zakázek, Státní pozemkový úřad;  Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek, Městský úřad Příbram;  Mgr. Gabriela Morávková, vedoucí právního oddělení, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.;  Mgr. Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Jihomoravského kraje;  Mgr. Pavel Menšl, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Pardubického kraje;  Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic, Krajský úřad Karlovarského kraje a kolegyně  Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky, sekce kontroly a správy, Státní energetická inspekce.