Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Požadavek technické kvalifi kace a jeho nepřiměřenost situaci na relevantním trhu

Zadavatelem stanovený požadavek na prokázání zkušeností s referenčními zakázkami tak Úřad vyhodnotil jako nepřiměřený, jelikož zadavatel vyžadoval zkušenosti, které na relevantním trhu nebylo prakticky možné získat.