Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Bodování kvalitativních vlastností výrobků při posouzení splnění požadavků technické kvalifi kace

Předmětem přezkumu byl postup zadavatele, který neobvyklým způsobem využil bodovací systém jak pro hodnocení nabídek, tak pro posouzení technické kvalifikace.