Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Principy 3E v kontrolní praxi Centra pro regionální rozvoj ČR

CRR ČR se při své kontrolní činnosti nejčastěji setkává se situací, kdy dojde k nedovolenému prodloužení termínu plnění, jehož délka však není tak markantní, ale korekce je téměř vždy.