Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance – shrnutí

V tomto článku autoři shrnují trilogii svých vynikajících příspěvků na téma trestních a compliance aspektů veřejných zakázek.