Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku za dobu jejího trvání

Zadavatel prodloužení termínu plnění podstatně změnil uzavřenou smlouvu pomocí velmi obecné vyhrazené změny závazku.