Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zadavatel jednoznačně nevymezil způsob určení nového dodavatele v případě změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky

Zadavatel nesprávně vymezil v zadávacích podmínkách vyhrazenou změnu v průběhu plnění VZ a proto ÚOHS předmětné zadávací řízení zrušil.