Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Meet the Buyer Dopravního podniku hl. m. Prahy (Šťastní dodavatelé podávají více nabídek)

DPP na svém MTB  představilo stavební akce, které v krátkodobém až střednědobém horizontu plánuje zrealizovat, a to se zvláštním důrazem na stavbu nového metra D.