Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

5/2022 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Michalem Šilhánkem z Unie administrátorů veřejných zakázek
Aktuality
CASE STUDY: Uplatňování férových podmínek v dodavatelském řetězci MUNI
Průzkum mezi zadavateli ohledně řízení rizika při nákupu energií
MMR: Zákon o zadávání veřejných zakázek bude jednodušší, vstřícnější a omezí korupci
Bartoš: Městům a obcím pomůžeme 2,55 mld. korun navíc. Prioritou je pomoc s energetickými úsporami
Judikatura
Přiměřenost požadavku na prokázání zkušeností s referenčními zakázkami realizovanými metodou design & build
Osvědčení referenčních zakázek, přestože plnění vykazovalo vady a nedodělky
Povinnost zadavatele ověřit pochybnosti o věrohodnosti osvědčení objednatele
Dobu realizace je dobré prověřit před zahájením zadávacího řízení, Úřad i tuto zadávací podmínku při přezkumu zkoumá vlastním průzkumem
Odborné články
Obce a veřejné zakázky na svoz a odstraňování odpadu
Novinky a odlišnosti v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027 pohledem IROP
Řízení cenového rizika: pohled z praxe
Bid rigging jako důvod vyloučení podle § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ
Design & build, cesta jen pro velké akce – nebo ne?
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora, podnik a hospodářská činnost
MČ Praha 7 uplatňuje ekologicky šetrná řešení
Řízení rizika protistrany: Praktická aplikace


objednat