Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

3/2022 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
Exkluzivní rozhovor s nákupním týmem Masarykovy univerzity
Aktuality
Na ÚOHS se konal první ročník májové konference o veřejných zakázkách
Hospodářská soutěž a veřejné zakázky – nová publikace od unikátního kolektivu autorů
Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus
Dozvuky 24. ročníku konference ISSS
Veřejná zakázka České televize na dodávku rackových serverů
Judikatura
Mimořádně nízkou nabídkovou cenu lze znovu posoudit i po zrušení výběru dodavatele
Správnost vyhotovení zprávy o hodnocení nabídek a její vliv na dodržení zásady transparentnosti
Přestupkem je také neuveřejnění úplného znění přílohy smlouvy na veřejnou zakázku na profi lu zadavatele
Změna zadávacích podmínek musí být provedena transparentně
Odborné články
Fórum: Druhotné licence ve veřejné správě ano či ne?
Je možné kombinovat dynamický nákupní systém s rámcovou dohodou?
Postřehy z fungování prvostupňového orgánu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek
Vztah § 46 ZZVZ a údajů předložených k hodnocení
Deset deka BIMu? Zadavatel musí mít pro využití digitálního modelu jasný cíl
Typické funkce systému Řízení vztahu s dodavateli
Dekarbonizace dopravy ve veřejném sektoru aneb co přináší návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel?
Krásy inovačního partnerství


objednat