Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

2/2022 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
Mgr. Marcela Káňová: „Často říkám, že jsem si veřejné zakázky nevybrala, ale že ony si vybraly mě.“
Aktuality
Metodika Voda ve městě
Judikatura
Vliv živnostenského oprávnění na prokázání aktivní legitimace k podání návrhu k Úřadu
Lze kvalifikaci „sčítat“ a za jakých podmínek?
Zcela chybné uvedení CPV kódu je dle Úřadu přestupkem s velmi vysokým stupněm škodlivosti
Nedostatek v písemné zprávě zadavatele může být posouzen jako přestupek
S089/2021; R126/2021 JŘBU dle § 65 odst. 3 ZZVZ – Úřad konstatoval naplnění krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nezpůsobil a nemohl ji předvídat
Odborné články
Střípky z kontrolní praxe CRR Problematika vendor lock-inu pohledem praktických zkušeností kontroly veřejných zakázek v ICT a eGovernmentu
Budoucnost elektronizace veřejných zakázek v České republice
První úsek metra linky D – case study zadávacího řízení
Účast dodavatelů ze třetích zemí ve veřejných zakázkách
Kritéria výběru standardního softwarového balíčku
Podpisem to nekončí!
Neplatnost uzavřených smluv a střet zájmů
Druhotný software ve veřejných zakázkách šetří až 80 % nákladů
Bid rigging a náhrada škody za porušení pravidel hospodářské soutěže
Otevřený pohled na přípravu inovativní veřejné zakázky z oblasti vzdělávání
Pohled zadavatele do zrcadla – zpětná vazba vybraného dodavatele


objednat