Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

6/2021 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
Rozhovor s Mgr. Markétou Dlouhou
Aktuality
Šest nejdůležitějších bodů z nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o nakládání s odpady
MMR vyhlásilo veřejné zakázky na dodavatele informačních systémů digitalizace stavebního řízení
Přichází DEPO. Sněmovna schválila balíček podporující elektronizaci veřejné správy
Judikatura
Zda zadavatel vyloučí účastníka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, je zcela na jeho rozhodnutí
Nesprávná právní kvalifikace důvodu vyloučení účastníka dle ZZVZ nemusí znamenat neplatnost rozhodnutí o vyloučení
Existence nedoplatku na pojistném nebrání vždy splnění základní kvalifikace
Stanovení předpokládané hodnoty v případě veřejné zakázky malého rozsahu
Uzavření smlouvy v blokační lhůtě
Nepravdivé informace v nabídce nemusí nutně vést k vyloučení
Odborné články
Fórum: výběr odborných poradenských služeb, jako jsou služby právní či jiné poradenské služby s velkou mírou přidané hodnoty
Jednací řízení s uveřejněním – prakticky a na příkladech
Řízení vztahu s dodavateli: Přínos pro veřejný nákup
STŘÍPKY Z kontrolní praxe Centra „Překombinovaná“ zadávací dokumentace/zadávací podmínky
Odpadové hospodářství MUNI
Vysoké učení technické v Brně: Hodnocení technologické úrovně svozových vozidel a způsob nakládání se směsným a komunálním odpadem
Výběr kvalitního administrátora zadávacího řízení
Jak ovlivní nový stavební zákon přípravu nových stavebních projektů u veřejných investorů
PPP projekty jsou cesta, ale je třeba postupovat s rozumem
Znalostní centrum a jeho nová funkce - dotazy


objednat