Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

5/2021 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
Rozhovor s Ing. Romanem Lennerem
Aktuality
Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci pro Společné operační středisko integrovaného záchranného systému vytvářenou s použitím metody BIM
Integrované nástroje v IROP bourají hranice mezi velkými městy a obcemi
Na kyberbezpečnost a zlepšování informačních systémů veřejné správy jsme poskytli 8,3 miliardy korun
MMR bude se Svazem měst a obcí ČR společně komunikovat o územních pracovištích krajských stavebních úřadů podle nového stavebního zákona
Judikatura
Pokud se zadavateli nepodaří referenční zakázku ověřit, může ji vyloučit z hodnocení
Uvedení nepravdivé referenční zakázky nemusí vždy být důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení
Dodavatel může na základě výzvy dle § 46 ZZVZ doplnit i jiné než požadované dokumenty a údaje
Přirozenou výhodu stávajícího dodavatele nepovažuje Úřad za nedovolenou diskriminaci
Dodávka SW
Vývoj modulárního systému pro energetický management
Pravidelné servisní prohlídky a opravy osobních vozidel
Podpora a rozvoj systému IPPD rezortu MPSV
Dodávka nemocničních lůžek a stolků
Odborné články
Střípky z kontrolní praxe Centra pro regionální rozvoj – výhrada dle § 105 odst. 2 ZZVZ vs. nastavení a posouzení kvalifi kace prokazované jinou osobou
Systém flexibilního tendrování zachová modus operandi
Flexibilní nakupování léků
Fakultní nemocnice Bulovka zavádí DNS s elektronickým katalogem u veřejných zakázek pravidelné povahy s proměnlivou cenou
Zefektivnění nákupů potravin pomocí DNS při využití elektronického katalogu
Flexibilní tendrování – právní rámec
Co rozhoduje o úsporách v elektronických aukcích?
Výběr zhotovitele pro vyhotovení projektové dokumentace – Čistírna odpadních vod Příbram
Obecná východiska náhrady škody v důsledku porušení ZZVZ
Vyšší moc a další řešení mimořádných okolností
Ochrana utajovaných informací při zadávání veřejných zakázek
MŽP vysoutěžilo obnovitelnou elektrickou energii se zárukou původu


objednat