Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Toto čislo není k dispozici online.

4/2018 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
Masarykova univerzita: Snažíme se být pro dodavatele čitelní, předvídatelní
Systém zadávání veřejných zakázek se mění z administrativního na strategický nástroj veřejné správy
Aktuality
Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 přinesla mezinárodní zkušenosti do ČR
Čeští zadavatelé se učí, jak zadávat veřejné zakázky sociálně odpovědně
Judikatura
Propadlá bankovní záruka jako důvod k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
Zadávací řízení na mýtný systém se vrací zpět k projednání na první stupeň
Zadavatel může mít nárok na náhradu škody vůči administrátorovi, i když chyba vznikla jednáním hodnotící komise
Odborné články
Běh zadávací lhůty a její konec
Konec termínu pro zápis do Evidence údajů o skutečných majitelích se blíží
Aplikační problémy spojené s vysvětlením zadávací dokumentace
Zavedení compliance programu aneb GDPR je pouze vrchol ledovce
Povinná elektronická komunikace
Nastavení koordinace zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva zemědělství
Praktický význam předběžných tržních konzultací pro přípravu veřejných zakázek
Předběžné tržní konzultace na MPSV – dva roky pozitivních zkušeností
MEET THE BUYER – nová forma komunikace s dodavateli
Předběžné tržní konzultace a hodnocení
Předběžné tržní konzultace – praxe Ministerstva zemědělství
Předběžné tržní konzultace – dobrý sluha, ale zlý pán


objednat