Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Odpadová novela ZZVZ


12.10.2020

V rámci změnového zákona k novému zákonu o odpadech totiž schválila Poslanecká sněmovna 18. 9. 2020 též pozměňovací návrh Hospodářského výboru, kterým se novelizuje § 6 ZZVZ, tedy rovnou základní zásady. Podle navrhovaného textu, který musí ještě schválit Senát (výbory návrh bodu projednávat na počátku prosince 2020 - pozn. redakce) a podepsat prezident republiky, je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele. Tato povinnost se ovšem aplikuje „za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné“, navíc je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit. Časopis Veřejné zakázky k tomuto tématu připravuje do čísla 6/2020 odbornou diskuzi, kde se čtenáři dozví, na koho se lze případně v odborných otázkách obrátit, pokud bude tato novela schválena a vstoupí v účinnost oo 1. 1. 2021, jak je nyní plánováno.